Kontakt

info@visbygasthamn.se
+46 (0)498 21 51 90
Adress: Visby Gästhamn, Holmen 2, 62157 Visby

Info

I Visby gästhamn ligger du centralt i världsarvsstaden Visby på Gotland, nära till alla sevärdheter. Mellan 1/7 - 15/8 patrullerar nattvärd området. 250 gästplatser fördelat på inre hamnen, norra vågbrytaren samt fiskehamnen. Boj / långsides. Djup 3-6 m.


Denna information grundar sig på utdrag ur hamnordningen för Gotlands kommunala hamnar.
Det är kaptenens ansvar att alla ombord får informationen om Visby Gästhamn!


Ankomstanmälan

Så Här Gör Du:

  • Incheckning, samt betalning sker on-line, senast 30 minuter efter ankomst.
  • Kaptenen ansvarar för att rätt uppgifter lämnas.
  • Sker inte incheckning enligt ovan debiteras en avgift på SEK 3000.Ordningsregler
Med fartyg menas i denna text varje föremål som används för transport och som kan flyttas på eller i vatten.

Högsta fart i hamnen är 5 knop.

Gästande fritidsbåtar får ej uppehålla sig i inseglingsleden eller inom hamnbassängernas manöverområden så att nyttosjöfarten hindras.

All förflyttning i yttre och inre hamnen med fartyg, utom vid in- och utlöpande, byte av förtöjningsplats eller vid bunkring, är förbjuden utan tillstånd av hamnmyndigheten. Buller, här avses ljud som överskrider för hamnens miljödom gällande
bullervillkor, såsom hög musik, eller annan verksamhet som kan verka störande på övriga gäster hamnen får inte förekomma någon tid på dygnet.

Konsekvenser av att inte följa ordningsregler:
Den som ansvarar för att ordningsreglerna i hamnen följs är båtägaren eller den som under vistelsen i hamnen ansvarar för båten.

Denna person skall efter att ha tagit del av ovanstående regler vara medveten om att normalförfarandet då ordningsreglerna inte följs är:

1. Tillsägelse
2. Varning
3. Avhysning

Tillsägelse eller Varning dokumenteras i hamnens loggbok. Beslut om avhysning fattas av hamnmyndigheten. Stöd för avhysning finns i hamnordningen paragraf 13.


Har ni frågor eller om ni vill ha hjälp går det alltid bra att kontakta oss.

Telefonnummer:
+46 (0)498-21 51 90


• Visby Gästhamn erbjuder alla ankommande fritidsbåtar en komplett och kvalitativ vistelse i vår hamn. Vi tillgodoser alla behov kunden har vid sitt besök på ett vänligt och professionellt sätt.

• Vi vill mest av allt minimera nyanvändning av material från jordskorpan, vi vill minimera miljöpåverkande utsläpp samt minimera energianvändningen.

• Vår målsättning är att alltid uppfylla Blå Flaggs kriterier samt hjälpa våra kunder att uppfylla målen för personlig Blå Flagg. Vi vill utöver det jobba med utbildning av våra kunder. Inriktning på gäster från öststatsländerna där behovet av upplysning samt information är störst.

• Hela personalstyrkan jobbar aktivt med att sprida information samt hjälpa alla våra gäster till rätta vid sitt besök i Visby. Vi jobbar utöver det parallellt med hamnavdelningen på kommunen för att vi alla i hamnen skall dra åt samma håll.

• Självklart följer vi gällande lagstiftningar samt tillgodoser oss med förändringar och nya regelverk. Visby Gästhamns miljöarbete är en naturlig del av det dagliga arbetet och anses som en tillgång, inte en belastning av hela personalstyrkan.

Bo Gustafsson, GästhamnsansvarigVid övriga frågor, kontakta gärna turistinformationen eller receptionen.


Receptionen
Receptionen är öppen kl. 8-21 under högsäsong.

Bilar, scootrar  & mopeder
Bilar, scootrar & mopeder finns att hyra i receptionen.

Duschar och toaletter
Duschar och toaletter är öppna dygnet runt. Glöm inte att ta med ert accesskort för inpassering och betalning av dusch. Kostnaden för dusch är 10 kronor. Håll accesskortet stilla framför kortläsaren i en sekund för tillgång samt debitering av dusch.

Disk och matlagningsmöjligheter
Disk och matlagningsmöjligheter finns i byggnaden bredvid receptionen.

Elskåp och vatten
Elskåp finns utställda på området för de gäster som valt el och innehar en sådan bricka. Saknar ni anslutningskabel finns det att köpa i receptionen. Vattenposter finns på kajen, vattnet är drickbart och gratis.

Grillning
Grillning på bryggorna är naturligtvis förbjudet.

Reparationer
Har något gått sönder? Kontakta receptionen så hjälper vi er att ta fram telefonnummer till rätt företag.

Latrintömning
Latrintömning sker på avsedda platser, se kartan.

Medtag brickan
Medtag brickan vid utcheckning eller byte till/från el. Utan brickan och accesskort går det inte att checka ut.

Sopor
Sopor sorteras och lämnas i återvinningscentralen bakom receptionen.

Tankning
Tankning av båtar sker vid stationen i det NV hörnet av hamnen. Under lågsäsong går det smidigare om ni bokar tid i receptionen för tankning.

Tvättstuga
Tvättstuga finns i byggnaden bakom receptionen och är tillgänglig med ert accesskort. Kostnaden är 20 kr för tvätt/tork. Även strykjärn finns att låna i receptionen.


Hamnkarta2Brand, livräddningsutrustning och annan information